Потребують допомоги

Адвокація 


ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ПЕРВИННИМИ ІМУНОДЕФІЦИТАМИ СПРИЯТИМЕ АДВОКАТ ЮЛІЯ САВЕЛОВА

ГО «РІЗ» за підтримки Міжнародної організації пацієнтів, хворих на первинні імунодефіцити (IPOPI) було укладено договір про співпрацю з адвокатом Юлією Савеловою, членом Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України.

Читати далi...


Порядок отримання довідки МСЕК і визначення групи інвалідності

Первинні (вроджені) імунодефіцити - є рідкісними вродженими розладами розвитку та дозрівання імунної системи, результатом чого є підвищена чутливість до інфекцій. Всі ПІД є рідкісними генетичними захворюваннями, що потребують постійної специфічної обв'язкової терапії. Молоді люди які живуть з ПІД, переходячи в дорослий вік, стикаються з труднощами присвоєння групи інвалідності. Інформація, що нижче подається допоможе Вам уникнути непорозумінь при проходженні медико-соціальної експертизи.

Читати далi...


Положення про лікарські препарати, що виготовлені з плазми крові

Дане Положення містить інструкції щодо забору вихідноїсировини, виробництва і контролю якості лікарських препаратів, виготовлених з плазми крові. Особлива увага приділяється вірусній безпеці цих препаратів.

Читати далi...


Лист-підтримка від ІРОРІ українським пацієнтам з ПІД

Читати далi...


Проінформований - означає озброєний

 Багато людей з первинним (вроджениним) імунодефіцитом мають тернисту дорогу турбот і страхів. В даній рубриці присутні посилання, які допоможуть вам дізнатися про свої права на отримання безоплатного медичного забезпечення, на право інклюзивного навчання для ваших дітей та інші корисні посилання.

 

Translated from original “Safety_and_Efficacy_of_Ig” from IPOPI
Translated from original “IPOPI_Vaccines” from IPOPI


 

Рада Європи прийняла офіційну резолюцію

 

15 квітня Рада Європи прийняла офіційну резолюцію CM/Res (2015)2 щодо принципів імуноглобулінової терапії для імунодефіциту та інших захворювань, взявши рекомендації Wildbad Kreuth III до уваги.

 

7 принципів використання імуноглобулінів:

 

  1. Підтвердити статус «необхідних ліків»*, і забезпечити всім пацієнтам, що потребують цього лікування, доступу до терапії в достатніх для клінічної ефективності дозах. 
  2. Прийняти у країнах Європи відповідну процедуру забезпечення усіх пацієнтів імуноглобуліном людини нормальним, що базується на фактичних потребах та реалізувати стратегію поставок імуноглобуліну усім пацієнтам, що його постійно потребують, у випадку недостатньої кількості препарату. 
  3. Зробити доступним для пацієнтів всі відомі методи введення імуноглобуліну. 
  4. Звернути увагу на те, що процеси виробництва препаратів імуноглобуліну людини нормального різняться між собою, та може впливати на технічні параметри і клінічні характеристики. 
  5. Розширити можливості Оцінки Медичних Технологій (ОМТ) при використанні препаратів імуноглобуліну людини нормального шляхом створення реєстрів пацієнтів з різними захворюваннями. ** 
  6. Сприяти проведенню досліджень щодо використання імуноглобуліну людини нормального, для лікування вторинних імунодефіцитів. 
  7. Гарантувати фармаконагляд за побічними ефектами і небажаними явищами, пов'язаними з використанням препаратів імуноглобуліну людини нормального.


* Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) присвоїли статус «необхідних ліків» препаратам нормального людського імуноглобуліну.

 ** Наприклад, оцінити загальну ефективність та ефективність конкретних виробників при певних показниках.


 

КОНВЕНЦІЯ про розробку Європейської фармакопеї

 

Страсбург, 22 липня 1964 року

 

Текст із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї (ETS № 134), який набрав чинності 1 листопада 1992 року.

{Про приєднання до Конвенції див. Закон № 5441-VI від 16.10.2012}

 

European Treaty Series/50

 

Офіційний переклад

 Уряди Королівства Бельгія, Італійської Республіки, Великого Герцогства Люксембург, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Французької Республіки та Швейцарської Конфедерації;

Читати далi...


 

Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу

з 20 листопада 2012р. Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу. Цим самим наша держава приєднується до Конвенції про розробки Європейської Фармакопеї.

 

Європейська Фармакопейна Комісія складається з 38 представників країн-учасниць. Ратифікація Україною цієї Конвенції свідчить про прагнення української держави взяти участь у розвитку європейських стандартів якості лікарських засобів та зміцненні співпраці з європейськими країнами у галузі лікарських засобів та охорони здоров'я з метою обміну знаннями та досвідом для поліпшення суспільної охорони здоров'я.

 

Конвенція має на меті поступовий розвиток Фармакопеї у Європі, яка є спільною для всіх держав-членів і визначає єдиний набір характеристик та методів випробувань − офіційних стандартів, що діють на території цих країн для активних субстанцій та допоміжних речовин, використовуваних у лікарських засобах.

Iнформацію взято з ресурсу: www.vz.kiev.ua


Ви можете поділитися цією інформацією з друзями в соц мережах

Copyright© 2016 | Компания Аz-Design