Потребують допомоги

Таблиця 2| Комбіновані імунодефіцити з пов’язаними або синдромними ознаками.

XL, X-зв’язане наслідування; AR, рецесивне, аутосомальне наслідування; AD, домінантне аутосомальне наслідування; ТКІД, тяжкий комбінований імунодефіцит; MSMD, схильність до мікробактеріального захворювання за Менделем. У літературі повідомляється про десять або менше непов’язаних випадків.


Кількість та функція T та B клітин при таких розладах демонструють широкий діапазон аномалій; найсерйозніші випадки відповідають діагностичним критеріям ТКІД або ТКІД, «що протікає», та вимагають терапії з поновлення імунної системи, наприклад, трансплантація алогенних клітин утворення крові. В той час, як не усі пацієнти з дефіцитом DOCK8 демонструють підвищення сироваткових рівнів IgE, більшість з них страждають на рецидивні вірусні інфекції та злоякісні утворення у результаті комбінованого імунодефіциту. AR-HIES, внаслідок дефіциту Tyk2, також зазначається у Таблиці 6, внаслідок зв’язку з атиповим мікробактеріальним захворюванням, що призводить до MSMD.


Синдром Рідла викликається мутаціями у гені, що залучений до поновлення розриву двониткової ДНК, та пов’язаний з синдромом дефіциту антитіл. Аутосомна домінантна та аутосомна рецесивна форми вродженого дискератоза включені у цю таблицю. Дефіцит IKAROS представлений у однієї недоношеної дитини, яка померла у віці 87 днів, та у якої не було клітин В та NK, та вона мала нефункціональні Т клітини.Захворювання Генетичний дефект/доведений патогенез Спадковість Циркулюючі Т-клітини Циркулюючі В-клітини ІГ сироватки Пов’язані ознаки Номер онлайнового Каталогу фенетичних маркерів у людини
1. Вроджена тромбоцитопенія
(а) Синдром Віскота-Олдріча (WAS) Мутації у WAS; цитоскелетний та імунологічний дефект синапсу, що впливає на гематопоетичні похідні стовбурових клітин  XL Прогресуюче зниження, ненормальна реакція лімфоцитів на анти-CD3 Норма Зниження IgM: антитіла до полісахаридів особливо знижені; часто підвищення IgA та IgE Тромбоцитопенія з маленькими тромбоцитами; екзема; лімфома; аутоімунне захворювання; IgA нефропатія; бактеріальні та вірусні інфекції. XL тромбоцитопенія є слабкою формою WAS, а XL нейтропенія викликається місенс-мутаціями у GTPазі, що зв’язує  домен WASP 301000
(b) WIP дефіцитa Мутації у WIPF1; цитоскелетний та імунологічний дефект синапсу, що впливає на гематопоетичні похідні стовбурових клітин  AR   Зниження, дефективна реакція лімфоцитів на анти-CD3 Низький рівень Низький рівень, окрім підвищення IgE Рецидивні інфекції; екзема; тромбоцитопенія. Фенотип подібний до WAS 614493
2. Дефекти оновлення ДНК (окрім тих, що зазначаються у Таблиці 1)
(а) Атаксія-телеангиектазія (синдром Луї-Бар) Мутації у ATM; розлад контрольної точки клітинного циклу; та поновлення двохниткового розриву ДНК AR   Прогресуюче зниження Норма Часто зниження підкласів IgA, IgE та IgG; збільшення мономерів IgM; антитіла знижуються по-різному Атаксія; телеангиектазія; легеневі інфекції; лімфоретикулярні та інші захворювання; підвищення альфа-, фетопротеїну та підвищення радіочутливості; хромосомна нестабільність 208900
(b) Подібне до атаксії-телеангиектазії захворювання (ATLD)a Гіпоморфні мутації у MRE11; розлад контрольної точки клітинного циклу  та поновлення двохниткового розриву ДНК AR   Прогресуюче зниження Норма Антитіла знижуються по-різному Помірна атаксія; легеневі інфекції; сильне підвищення радіочутливості 604391
(с) Синдром Ніймегена Гіпоморфні мутації у NBS1 (Nibrin); розлад контрольної точки клітинного циклу  та поновлення двохниткового розриву ДНК AR   Прогресуюче зниження Різноманітне зниження Часто зниження підкласів IgA, IgE та IgG; підвищення IgM; антитіла знижуються по-різному Мікроцефалія; «пташине» обличчя; лімфоми; тверді пухлини; підвищена радіочутливість; хромосомна нестабільність 251260
(d) Синдром Блума Мутації у BLM; RecQ-подібна геліказа AR   Норма Норма Зниження Малий зріст; «пташине» обличчя; чутлива до сонця еритема; ураження кісткового мозку; лейкемія; лімфома; хромосомна нестабільність 210900
(е) Імунодефіцит з центромірною нестабільністю та аномаліями обличчя (ICF) Мутації у метилтрансферазі ДНК DNMT3B (ICF1), що призводять до порушення  метилування ДНК AR   Зниження або норма; реакція на PHA може бути зниженою Зниження або норма Синдром дефіциту антитіл; різноманітний ступінь дефіциту антитіл Дисморфічні риси обличчя; макроглосія; бактеріальні/опортуністичні інфекції; порушення всмоктування; цитопенія; злоякісні пухлини; мультирадикальні конфігурації хромосом 1, 9, 16; немає розривів ДНК 242860
(f) Імунодефіцит з центромірною нестабільністю та аномаліями обличчя (ICF) Мутації у ZBTB24 (ICF2) AR   Зниження або норма; реакція на PHA може бути зниженою Зниження або норма Синдром дефіциту антитіл; різноманітний ступінь дефіциту антитіл Дисморфічні риси обличчя; макроглосія; бактеріальні/опортуністичні інфекції; порушення всмоктування; цитопенія; злоякісні пухлини; мультирадикальні конфігурації хромосом 1, 9, 16 242860
(g) Дефіцит PMS2 Мутації у PMS2, що призводять до дефіциту на етапі переключення внаслідок погіршення репарації помилково спарених основ  AR   Норма Скорочення переключене та не переключене В клітин Низький рівень IgG та IgA, підвищення IgM, ненормальна реакція антитіл Рецидивні інфекції; плями кольору кави з молоком; лімфома, колоректальна карцинома, пухлини головного мозку  600259
(h) RNF168 дефіцитa Мутації у RNF168, що призводять до погіршення поновлення двохниткового розриву ДНК AR   Норма Норма Низький рівень IgG або IgA Малий зріст; помірний моторний контроль до атаксії та нормальні розумові здібності до труднощів у навчанні помірний диморфізм обличчя до мікроцефалії; підвищена радіочутливість 611943
(i) MCM4 дефіцит Мутації у MCM4 (мініхромосомний компонент комплексу обслуговування 4) гені, що залучений до реплікації та поновлення ДНК AR   Норма Норма Норма Вірусні інфекції (ВЕБ, ВПГ, ВВЗ) Адренальна недостатність Малий зріст 609981
3. Тимусні дефекти з додатковими вродженими аномаліями
(а) Аномалія Ді Георга Суміжний генний дефект, що у 90% вражає тим усний розвиток; може також виникати внаслідок гетерозиготної мутації у TBX1 (делеція хромосоми 22q11.2 або TBX1 синдром гаплонедостатності) De novo дефект (більшість) або AD Зниження або норма; 5% мають <1500 CD3T клітин/μл Норма Норма або зниження Гіпопаротиреоз, конотрункальні дефекти; атипові обличчя; значна делеція (3 Mb) у 22q11.2 (або делеція у 10p, рідко) 188400
(b) Синдром CHARGE Різноманітні дефекти тимусу та пов’язані з цим аномалії Т клітин, часто внаслідок делецій або мутацій у CHD7,SEMA3E, або у ще невідомих генах De novo дефект (більшість) або AD Зниження або норма; у деяких <1500 CD3T клітин/μл Норма Норма або зниження Коломба, серцеві аномалії, атрезія хоан, ретардація, аномалії гені талій та вух 214800 608892
4. Імунно-кісткова дисплазія
(а) Хрящово-волосяна дисплазія Мутації у RMRP (РНаза MRP РНК), що залучений до обробки мітохондриальної РНК та контроль клітинного циклу AR   Змінюється від сильного зниження (ТКІД) до норми; ушкодження проліферації лімфоцитів Норма Норма або зменшення. Антитіла знижуються по-різному Синдром карлика з короткими ногами з метафізарним дизостозом, рідке волосся, недостатність кісткового мозку, аутоімунітет, схильність до  лімфоми та інших видів раку, уражений сперматогенез, нейронна дисплазія кишкового тракту 250250
(b) Синдром Шимке Мутації у SMARCAL1, що залучений до хроматинового реструктурування AR   Зниження Норма Норма Низький зріст, спондилоепіфізарна дисплазія, затримка внутрішньоутробного розвитку, нефропатія; бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції; може проявлятися як ТКІД; недостатність кісткового мозку 242900
5. Гіпер-IgE-синдром (синдром Джоба) (HIES)
(а) AD-HIES (синдром Джоба) Домінантно-негативні гетерозиготні мутації у STAT3 AD Часто De novo дефект  Норма Th-17 та T фолікулярні хелпери знижені Норма Переключені та не переключені клітини пам’яті B знижені; Рівень BAFF підвищений Підвищення рівня IgE; зниження виробництва специфічних антитіл Характерні риси обличчя (широке перенісся), екзема, остеопороз та переломи, сколіоз, затримка у випадінні молочних зубів, гіперрозтягнутість суглобів, бактеріальні інфекції (шкірні та легеневі абсцеси, пневмоцеле) внаслідок Staphylococcus aureus, кандидоз, формування аневризм 147060
(і) Tyk2 дефіциту Мутації у TYK2 AR   Норма, але багато дефектів передачі сигналів цитокіном Норма (±) Підвищення IgE Схильність до внутрішньоклітинних бактерій (Mycobacteria, Salmonella), грибків та вірусів 611521
(іі) DOCK8 дефіцит Мутації у DOCK8 – регулятор внутрішньоклітинну реорганізації актину AR   Зниження Погіршення проліферації лімфоцитів Т Зниження, низькій рівень CD27C клітин пам’яті В Низький рівень IgM, підвищений рівень IgE Низький вміст NK клітин з погіршеною функцією, гіпереозінофілія, рецидивні інфекції; сильна атопія, надмірні шкірні вірусні та бактеріальні (стаф.) інфекції, схильність до раку 243700
6. Вроджений дискератоз (DKC)
(а) XL-DKC Мутації у дискерині (DKC1) (синдром Хойєраал-Хрейдарсона) XL Прогресуюче зниження Прогресуюче зниження Різне Затримка внутрішньоутробного розвитку, мікроцефалія, дистрофія нігтів, рецидивні інфекції, залучення травного тракту, панцитопенія, зниження кількості та функції NK клітин 305000
(b) AR-DKC внаслідок дефіциту NHP2 Мутація у NOLA2 (NHP2) AR   Зниження Різне Різне Панцитопенія, рідке волосся на голові та очах, виразна переорбітальна телеангиектазія та гіпоплазія/дисплазія нігтів 613987
(с) AR-DKC внаслідок дефіциту NOP10 Мутація у NOLA3 (NOP10 PCFT) AR   Зниження Різне Різне Панцитопенія, рідке волосся на голові та очах, виразна переорбітальна телеангиектазія та гіпоплазія/дисплазія нігтів 224230
(d) AR-DKC внаслідок дефіциту RTEL1 Мутація у (RTEL1) AR   Зниження Різне Різне Панцитопенія, рідке волосся на голові та очах, виразна переорбітальна телеангиектазія та гіпоплазія/дисплазія нігтів 608833
(е) AD-DKC внаслідок дефіциту TERC Мутація у TERC AD Різне Різне Різне Ретикулярна гіперпігментація шкіри, дистрофія нігтів, остеопороз, передракова лейкоплакія слизової рота, гіперкератоз долонь, анемія, панцитопенія   127550
(f) AD-DKC внаслідок дефіциту TERT Мутація у TERT AD Різне Різне Різне Ретикулярна гіперпігментація шкіри, дистрофія нігтів, остеопороз, передракова лейкоплакія слизової рота, гіперкератоз долонь, анемія, панцитопенія  614742
(g) AD-DKC внаслідок дефіциту TINF2 Мутація у TINF2 AD Різне Різне Різне Ретикулярна гіперпігментація шкіри, дистрофія нігтів, остеопороз, передракова лейкоплакія слизової рота, гіперкератоз долонь, анемія, панцитопенія  613990
7. Дефекти метаболізму вітаміну B12 та фолату
(а) TCN2 дефіцит Мутація у TCN2; кодує транскобаламін, що транспортує кобаламін у клітини крові AR Норма Різне Зниження Мегалобластична анемія, панцитопенія, якщо не лікувати протягом довгого періоду часу, це призводить до розумової відсталості  275350
(b) SLC46A1 дефіцит Мутація у SLC46A1; протон-зв’язаний транспортер фолату AR Різні кількості та профіль активації Різне Зниження Мегалобластична анемія, затримка у розвитку, якщо не лікувати протягом довгого періоду часу, це призводить до розумової відсталості  229050
(с) MTHFD1a дефіцит Мутації у MTHFD1; важливий для обробки одновуглецеві похідні фолату  AR Низький Низький Зниження Мегалобластична анемія, затримка у розвитку, нейтропенія, судоми, розумова відсталість  
8. Синдром Комель-Незертона Мутації у SPINK5, що призводять до нестачі інгібітору серин протеази  LEKTI, який виділяється у епітеліальні клітини AR Норма Зниження переключене та не переключених B клітин Підвищені рівні IgE та IgA Антитіла знижуються по-різному Вроджений іхтіоз, розщеплення волосся, атопічний діатез, збільшення бактеріальних інфекцій, неможливість набору ваги.  256500
9. Дефіцит летючої спіралі (Winged Helix Nude) (Нюд)a Дефекти у виделкоподібній коробці N1 фактор транскрипції якої закодований FOXN1 AR Значне зниження   Норма Зниження Алопеція, нетиповий епітелій тимусу, погіршення розвитку T клітин 600838
10. ORAI-I дефіцитa Мутація у ORAI1, a Ca++ канал, що активується випуском (CRAC), модулюючий компонент AR Нормальна кількість, але пошкоджено активацію, що спричинялася TCR Норма Норма Автоімунітет, антигідротична ектодермальна дисплазія, непрогресуюча    міопатія, пошкодження активацію, що спричинялася TCR 610277
11. STIM1 дефіцитa Мутації у STIM1, a молекула стромальної взаємодії 1 AR Нормальна кількість, але пошкоджено активацію, що спричинялася TCR Норма Норма Автоімунітет, антигідротична ектодермальна дисплазія, непрогресуюча    міопатія, пошкодження активацію, що спричинялася TCR 605921
12. STAT5b дефіцитa Мутації у STAT5B, перетворювач сигналу та фактор транскрипції, що є важливим для нормальної передачі сигналів від IL-2та 15, ключовий фактор росту для клітин T та NK AR Стримане зниження Норма Норма Нечутлива до гормону росту карликовість Дисморфічні ознаки екзема Лімфоцитарний інтерстиціальний пневмоніт, аутоімунітет 245590
13.Первинний тромбоз печінкових вен з імунодефіцитом (VODI) Мутації у SP110 AR Норма (зниження клітин пам’яті Т) Норма (зниження клітин пам’яті В) Зниження рівнів IgG, IgA, IgM, відсутність зародкових центрів, відсутність плазмоцитів тканини Первинний тромбоз печінкових вен; Pneumocystis jiroveci пневмонія; схильність до ЦМВ, Candida; тромбоцитопенія; гепатоспленомегалія 235550
14. IKAROS дефіцитa Мутація у IKAROS AD de novo Норма, але погіршення проліферації лімфоцитів Немає Вірогідне зниження Анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія Не призначено
15. FILS синдромa Мутація у POLE1; пошкодження реплікації ДНК AR Низький рівень первинних Т клітин; зниження проліферації Т клітин Низький рівень клітин пам’яті В Зниження IgM та IgG; нестача антитіл до антигенів полісахадирів Слабкий диморфізм обличчя (гіпоплазія вилиць, високе чоло), мармурова шкіра, низький зріст; рецидивні інфекції верхнього та нижнього дихальних шляхів, рецидивні легеневі інфекції та рецидивний менінгіт 615139
16.Імунодефіцит з численними кишковими атрезіями Мутація у TTC7A [домен повторення тетратрікопептиду (TPR) 7A] протеїн невідомої функції AR По-різному, але іноді відсутні Норма Зниження Численні кишкові атрезії, часто з внутрішньоматковим полігідрамніоном та ранньою смертю; у деяких є фенотип ТКІД 243150

Ви можете поділитися цією інформацією з друзями в соц мережах

Copyright© 2016 | Компания Аz-Design