Потребують допомоги

Таблиця 1| Комбіновані імунодефіцити(ПІД)

У цій оновленій версії ми додали нову категорію до Таблиці 9, в якій перераховуються фенокопії ПІД. Це є результатом нашого розуміння та вивчення захворювань при спадкових імунодефіцитах, але які виникли не внаслідок генеративних мутацій, вони виникають з надбаних механізмів. Приклади цього включають соматичні мутації у специфічних популяціях імунних клітин, що викликають фенотип аутоімунного лімфопроліферативного синдрому (АЛПС), а також аутоантитіла проти специфічних цитокінів або імунологічних факторів, зниження яких призводить до імунодефіциту. Вірогідно, що збільшення кількості фенокопій ПІД буде визначеним у майбутньому, та це може стати початком складання значно довшої таблиці.


Як і у випадку з усіма комплексними захворюваннями, не можна чітко дотримуватися будь-якої класифікації. Певні захворювання підходять більше, ніж під одну категорію, отже, вони з’являються у декількох таблицях, наприклад, дефіцит ліганду CD40 зазначається у Таблицях 1 та 3, тому що він був визначений як дефект ізотопу перемикання В клітин, але зараз відомо, що це є дефектом допомоги та функції костимуляторної Т клітини. Також, XLP1, внаслідок дефектів у SH2D1A, зазначається у Таблиці 1 – комбіновані імунодефіцити, внаслідок дефектів цитотоксичності Т клітин, допомоги Т клітин та розвитку В клітин, але також і у Таблиці 4 – захворювання імунної дисрегуляції, внаслідок схильності до гемофагоцитозів. Все більше вважається, що може існувати широка фенотипова змінюваність у певному генотипі, що є продуктом різноманітних специфічних мутацій у різних пацієнтів, а також іншого хазяїна та/або факторів навколишнього середовища. Ускладнення при цих захворюваннях відносно клінічних та імунологічних проявів та їх гетерогенності не можна з легкістю викласти у обмеженому просторі табличного формату. Внаслідок цього, в останній колонці зліва міститься посилання на онлайновий Каталог фенетичних маркерів у людини (OMIM) щодо кожного з захворювань, щоб забезпечити доступ до набагато детальнішої та оновленої інформації.


В усіх випадках ефективність терапевтичних заходів тим більш успішна, чим раніше розпочате лікування, і чим більш регулярною є терапія.Захворювання Генетичний дефект/доведений патогенез Спадковість Циркулюючі  Т-клітини Циркулюючі В-клітини ІГ сироватки Пов’язані ознаки Номер онлайнового каталогу фенетичних маркерів у людини
1. T- B+ тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД)
(а) γс дефіцит Мутація IL2RG Дефект γ у ланцюзі рецепторів для IL-2,-4,-7,-9,-15,-21 XL Значне зниження Норма або підвищення Зниження Значне зниження клітин NK 300400
(b) JAK3 дефіцит Мутація JAK3 Дефект у активуючій Янус-кіназі 3 AR Значне зниження Норма або підвищення Зниження Значне зниження клітин NK 600173
(с) IL7Rα дефіцит Мутація IL7RА Дефект у α-ланцюзі рецептора IL-7 AR Значне зниження Норма або підвищення Зниження Норма клітин NK 146661
(d) CD45 дефіцита Мутація PTPRC Дефект у CD45 AR Значне зниження Норма Зниження Норма Т клітин   γ/δ 151460
(е) CD3δ дефіцит Мутація CD3D Дефект у CD3δ ланцюзі рецепторного комплексу антигену Т клітин AR Значне зниження Норма Зниження Норма клітин NK Немає Т клітин   γ/δ 186790
(f) CD3ε дефіцита Мутація CD3Е Дефект у CD3ε ланцюзі рецепторного комплексу антигену Т клітин AR Значне зниження Норма Зниження Норма клітин NK Немає Т клітин   γ/δ 186830
(g) CD3ζ дефіцита Мутація CD3Z Дефект у CD3ζ ланцюзі рецепторного комплексу антигену Т клітин AR Значне зниження Норма Зниження Норма клітин NK Немає Т клітин   γ/δ 186740
(h) Coronin-1A дефіцита Мутація CORO1A, пошкодження тимусного виходу Т клітин та пошкодження руху Т клітин AR Значне зниження Норма Зниження Помітний тимус Проникнення у лімфу В клітин, що пов’язане з вірусом Епштейна-Бара (ВЕБ) 605000
2. T- B- ТКІД
(i) Рекомбінаційні дефекти ДНК
(а) RAG 1 дефіцит Мутація RAG1 Дефективна рекомбінація VDJ; дефект рекомбінази, що активує ген (RAG) 1 AR Значне зниження Значне зниження Зниження 601457
(а) RAG 2 дефіцит Мутація RAG2 Дефективна рекомбінація VDJ; дефект рекомбінази, що активує ген (RAG) 2 AR Значне зниження Значне зниження Зниження 601457
(b) DCLRE1C (artemis) дефіцит Мутація ARTEMIS Дефективна рекомбінація VDJ; дефект у оновлюючому протеїні рекомбінази artemis ДНК AR Значне зниження Значне зниження Зниження Радіаційна чутливість 602450
(с) PKcs ДНК дефіцита Мутація PRKDC– Дефективна рекомбінація VDJ; дефект у оновлюючому протеїні рекомбінази PKcs ДНК AR Значне зниження Значне зниження Зниження Радіаційна чутливість, мікроцефалія та дефекти розвитку 600899
(іі) Дефіцит стовбурових клітин АК2 дефіцит Мутація АК2  Дефект розвитку лімфатичних та мієлоїдних клітин (дефект стовбурових клітин) Дефект у мітохондриальній аденілаткіназі 2 AR Значне зниження Зниження або норма Зниження Гранулоцитопенія та глухота 103020
(ііі) Дефіцит аденозіндезамінази (ADA) Мутація ADA, відсутність діяльності ADA, підвищення рівня лімфотоксичних метаболітів (dATR, S-аденозіл гомоцистеїн) AR Немає від народження (нульові мутації) або прогресуюче зниження Немає від народження або прогресуюче зниження Прогресуюче зниження Зниження клітин NK, часто з розширенням реберно-хрящового з’єднання, неврологічними ознаками, погіршенням слуху, виявленням хвороб легенів та печінки; частковий дефіцит ADA може призвести до відстроченого або слабкішого прояву 102700
Комбіновані імунодефіцити зазвичай не так сильно виражені, як тяжкі комбіновані імунодефіцити
3. Дефіцит CD40 ліганду Мутація CD40LG дефекти у ліганді CD40 (CD40L; також називається TNFSF5 або CD154) викликають пошкодження у  переключені ізотипу та послаблення передачі сингілів у дендритових клітин XL Норма; може бути прогресуюче зниження Присутні sIgM+ та sIgD+ B клітини, інші В клітини позитивного поверхневого ізотопу відсутні Підвищення або норма IgM, інші ізотопи знижені Нейтропенія, тромбоцитопенія; гемолітична анемія, захворювання жовчних шляхів та печінки, опортуністичні інфекції 300386
4. CD40 дефіцита Мутація CD40 (також називається TNFRSF5) Дефекти у CD40 викликають пошкодження у  переключені ізотипу та послаблення передачі сингілів у дендритових клітин AR Норма Присутні IgM+ та IgD+ В клітини, інші ізотопи відсутні Підвищення або норма IgM, інші ізотопи знижені Нейтропенія, захворювання ШКТ, жовчних шляхів/печінки, опортуністичні інфекції 109535
5. Дефіцит пурін-нуклеозидфосфорилази (PNP) Мутація PNP, відсутність PNP, та дефекти неврологічні та Т клітин, що виникають внаслідок підвищення токсичних метаболітів, особливо, dGTP AR Прогресуюче зниження Норма Норма або зниження Автоімунна гемолітична анемія, неврологічне погіршення 164050
6. CD3γ дефіцита Мутація CD3G Дефект у компоненті CD3 γ рецепторного комплексу антигену Т клітини AR Норма але зниження експресії TCR Норма Норма 186740
7. CD8 дефіцита Мутація CD8А, дефекти у ?-ланцюзі CD8  α– важливого для розвитку та функціонування Т клітин CD8 AR Відсутність CD8, клітини CD4 у нормі Норма Норма 186910
8. ZAP70 дефіцит Мутація у внутрішньоклітинній сигнальній кіназі ZAP70, діє на виході TCR AR Зниження CD8, клітини CD4 у нормі Норма Норма Аутоімунність у деяких випадках 269840
9. Дефіцит МНС 1 класу Мутація у генах TAP1, TAP2 або TAPBP (тапасін), що викликає дефіцит МНС 1 класу AR Зниження CD8, клітини CD4 у нормі Норма Норма Васкуліти; гангренозна піодермія 604571
10. Дефіцит МНС 2 класу Мутація у факторах транскрипції для протеїнів МНС 2 класу (гени CIITA, RFX5, RFXAP, RFXANK) AR Нормована кількість, зниження клітин CD4 Норма Норма або зниження Затримка у наборі ваги, діарея, інфекції респіраторного тракту, захворювання жовчних шляхів та печінки 209920
11. ITK  дефіцита Мутація у кодуючій ITK IL-2-індукованій кіназі Т клітин, що потрібна для активації завдяки TCR AR Прогресуюче зниження Норма Норма або зниження Проникнення В клітин у лімфу внаслідок ВЕБ, лімфома. IgG у нормі або знижений 613011
12. Дефіцит SH2D1A (XLP1) Мутація у SH2D1A, що кодує адапторний протеїн, який регулює внутрішньоклітинні сигнали XL Норма або підвищення активованих Т клітин Зниження клітин пам’яті В Частково пошкоджені NK клітини та CTL цитотоксична активність Клінічні та імунологічні характеристики, що викликані інфекцією ВЕБ; лімфоцитарний гістіоцитоз, проліферація лімфоїдних клітин, апластична анемія, лімфома, синдром дефіциту антитіл, відсутність клітин iNKT 308240
13. Хрящово-волосяна гіпоплазія Мутації у RMRP (рибонуклеазній MRP РНК), що залучається до обробки мітохондриальної РНК та контроль клітинного циклу AR Змінюється від сильного зниження (ТКІД) до норми; пошкоджено проникнення лімфоцитів Норма Норма або зниження. Антитіла знижені у різний ступінь Може бути лише у вигляді комбінованого імунодефіциту без інших ознак синдрому «коротконогого карлику».       Див. також Таблицю 2. 250250
14. MAGT1 дефіцита Мутації у MAGT1, пошкодження виділення Mg++, що призводить до погіршення передачі сигналів TCR XL Зменшення CD4 клітин, зменшення кількості RTE, погіршення проникнення Т клітин у відповідь на CD3 Норма Норма Інфекція ВЕБ, лімфома; вірусні інфекції, респіраторні та інфекції ШКТ 300715
15. Дефіцит DOCK8 Мутації у DOCK8 – регулятор реорганізації актину всередині клітини AR Зниження та погіршення проникнення Т лімфоцитів Зниження, низький рівень В клітин пам’яті CD27+ Низький рівень IgM, підвищення IgE Низький рівень NK клітин з пошкодженою функцією, гіпереозінофілія, рецидивні інфекції; сильна атопія, сильні шкірні вірусні та бактеріальні (стаф.) інфекції, схильність до раку 243700
16. RhoH дефіцита Мутації у RHOH – атипова Rho GTPase, що передає сигнали нижче, різноманітним рецепторам мембрани AR Норма Низький рівень вихідних Т клітин та RTE, обмежений набір Т клітин та погіршення проникнення Т клітин у відповідь на стимуляцію CD3 Норма Норма Інфекції вірусу папіломи людини, лімфома, легенева гранульома, навколо нігтьові бородавки 602037
17. MST1 дефіцит Мутації у STK4 – серин/теонін кіназа AR Зниження /збільшення пропорції клітин пам’яті кінцевих диференційованих ефекторів (TEMRA), низький рівень вихідних Т клітин, обмежений набір Т клітин у популяції TEMRA. А також погіршення проникнення Т клітин Зниження Високий рівень Рецидивні бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції; переривчаста нейтропенія; проліферація лімфоїдних клітин, що викликана ВЕБ; лімфома; вроджений порок серця, автоімунна цитопенія; інфекції вірусу папіломи людини 614868
18. TCRα дефіцита Мутації у TRAC – основний компонент рецептору Т клітини AR Норма для усіх клітин CD3T, що виражають TCRγδ (або краще сказати, дефіцит TCRαβ Т клітин), погіршення проліферації Т клітин Норма Норма Рецидивні вірусні, бактеріальні та грибкові інфекції, стійка дисрегуляція автоімунітету та діарея 615387
19. LCK дефіцита Дефекти у LCK – проксимальна тирозинкіназа, що взаємодіє з TCR AR Загальна кількість у нормі, але лімфопенія CD4+ Т клітин, низька кількість Treg, обмежений спектр Т клітин, погіршення передачі сигналів TCR Норма IgG та IgA у нормі, підвищення IgM Діарея, рецидивні інфекції, стійка дисрегуляція автоімунітету 153390
20. MALT1 дефіцита Мутації у MALT1 – каспазна цистеїн протеаза, що є важливою для активації ядерного фактору каппа-частки В AR Норма, погіршення проліферації Т клітин Норма Норма, погіршення реакції антитіл Бактеріальні, грибкові та вірусні інфекції 604860
21. IL-21R дефіцита Дефекти у IL-21R – разом зі звичайними зв’язками гамма-ланцюгу IL-21 AR Нетипове виробництво цитокіну Т клітинами; нетипове проникнення Т клітин до специфічного сингалу збудження Норма Норма, але погіршення специфічної реакції Схильність до криптоспоридозу, пневмноцистної пневмонії та холангітів 605383
22. UNC119 дефіцита Дефекти у UNC119 – активатор src тирозин кінази AD Низький рівень Т клітин, лімфопенія CD4+ Т клітин, погіршення передачі сигналів TCR Здебільшого низький рівень Норма Рецидивні бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції 604011
23. CARD11 дефіцита Дефекти у CARD11 – підтримує активність NF-κB при адаптивній імунній реакції AR Домінування вихідних Т лімфоцитів у нормі, погіршення проліферації Т клітин Домінування перехідних В лімфоцитів у нормі Немає /низький рівень Пневмоцистна пневмонія Йєровеца, бактеріальні інфекції 615206
24. ОХ40 дефіцита Дефекти у ОХ40 – костимуляційна молекула, що виражається на активованих Т клітинах AR Нормальна кількість Т клітин, низькі рівні специфічних для антигену клітин пам’яті CD4+ Нормальна кількість В клітин, низька частота клітин пам’яті В Норма Саркома Капоши, погіршення імунітету до HHV8 615593
25. ІКВКВ дефіцита Дефекти у ІКВКВ – кодує ІkВ кіназу 2, компонент шляху NF-κB AR Загальна кількість Т клітин у нормі; немає регуляторних та gd Т клітин; погіршення активації TCR Кількість В клітин у нормі; погіршення активації ВCR Зниження Рецидивні бактеріальні, вірусні та грибкові інфекції; клінічний фенотип ТКІД 615592
26. PI3K-δ у активованому стані Мутації у PIK3CD, PI3K-δ AD Знижена загальна кількість Т клітин Знижена загальна кількість периферійних В клітин та переключених клітин пам’яті В; збільшення перехідних В клітин Зменшення IgG2 та погіршення антитіл до пневмококів та гемофільних бактерій Респіраторні інфекції, бронхоектазія, автоімунітет, хронічний ВЕБ та інфекції ЦМВ 602839
27. Дефіцит LRBA Мутації у LRBA (ліпосахаридний реактивний анкерний протеїн) AR Норма або зниження кількості клітин CD4; дисрегуляція Т клітин Кількість В клітин у нормі або нижча за норму У більшості випадків зниження IgG та IgA Рецидивні інфекції, запальні хвороби кишечнику, автоімунітет, інфекції ВЕБ 606453
28. CD27 дефіцита Мутації у CD27, кодуючий TNF-R член надродини генів, що є необхідним для вироблення та тривалої підтримки імунітету Т клітин AR Норма Немає В клітин пам’яті Зниження рівня гамма-глобулінів крові внаслідок інфекції ВЕБ Клінічні та імунологічні властивості внаслідок інфекції ВЕБ, апластична анемія HLH, лімфома, зниження рівня гамма-глобулінів крові, низька кількість клітин iNKT 615122
29.Синдром Омена Гіпоморфні мутації у RAG1, RAG2, artemis, IL7RA, RMRP, ADA, DNA ligase IV, IL-2RG, AK2 або пов’язані з синдромом Ді Георге; у деяких випадках немає визначеної генної мутації Присутні; обмежений набір Т клітин, погіршення функції Норма або зниження Зниження, але підвищення IgE Еритродермія, еозінофілія, аденопатит, гепато- та спленомегалія 603554

Ви можете поділитися цією інформацією з друзями в соц мережах

Copyright© 2016 | Компания Аz-Design